Editorial Team

Editor in Chief

Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Suyadi, MS., IPU., ASEAN Eng., Faculty of Animal Science, University of Brawijaya, Indonesia 

Editor

Prof.Dr. Yavuz Gurbuz, Yozgat Bozok Univesity, Faculty of Agriculture, Turkey  

Dr. Mamat Hamidi Kamalludin, Department of Animal Science Universiti Putra Malaysia, Malaysia  

Assoc. Prof. Dr. Mashitah Shikh Maidin, Department of Biology, Faculty of Science, Universiti Putra Malaysia, Malaysia  

Dr.Ir. Eko Widodo, M.Agr.Sc, Faculty of Animal Science, University of Brawijaya, Indonesia 

Aulia Puspita Anugra Yekti, S.Pt., MP., M.Sc., Faculty of Animal Science, University of Brawijaya, Indonesia 

Eko Nugroho, S.Pt., M.Sc., Ph.D., Faculty of Animal Science, University of Brawijaya, Indonesia 

Ani Atul Arif, S.Pt., M.Si., Faculty of Animal Science, University of Brawijaya, Indonesia, Indonesia 

Dr. Dyah Lestari Yulianti, S.Pt.,MP, Faculty of Animal Husbandry, Universitas Islam Malang, Indonesia 

 

Technical Editors

Lusvita Anggraini, Brawijaya University, Indonesia

Viky Budi Hariono, Brawijaya University, Indonesia